Dzisiaj mamy: Środa, 22 Maj 2024

Wyniki finansowe grupy CCC w II kwartale 2023/2024

2023.10.16

Grupa CCC odnotowała w drugim kwartale roku obrotowego 2023/2024 33,7 mln zł zysku netto j.d. (jednostki dominującej) wobec 44,3 mln zł straty rok wcześniej. Co jeszcze wiemy o wynikach finansowych spółki?

Zysk netto i EBITDA

Zysk netto grupy z działalności kontynuowanej w drugim kwartale roku 2023/24 wyniósł 14,9 mln zł, z kolei zysk na działalności operacyjnej w tym samym okresie zatrzymał się na poziomie 79,3 mln zł (wobec 31,3 mln zł zysku w roku ubiegłym). EBITDA, czyli zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych, sięgnęła 223,7 mln zł. 

Wyniki po pierwszym półroczu

W drugim kwartale bieżącego roku obrotowego przychody grupy CCC wyniosły 2,42 mld zł, a przed rokiem ich poziom nie przekroczył 2,38 mld zł. Z kolei po pierwszym półroczu 2023/2024 spółka odnotowała 106,6 mln zł straty netto jednostki dominującej, 12,3 mln zł zysku operacyjnego i 4,49 mld zł przychodów. Skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży w pierwszym półroczu wyniósł 2,061 mld zł wobec 2,052 mld zł rok wcześniej. Skonsolidowana marża brutto na sprzedaży w pierwszym półroczu wyniosła 45,9%, a rok wcześniej – 48,2%.

CCC
Polecamy