Dzisiaj mamy: Czwartek, 25 Lipiec 2024

#EcomersyBasic #59: Inwentaryzacja w e-sklepie

2022.12.30

Inwentaryzacja to pojęcie kojarzące się przede wszystkim ze sklepami stacjonarnymi. Można je jednak odnieść również do sprzedaży internetowej. Najprościej mówiąc, jest to zespół działań rachunkowych, które prowadzą do precyzyjnego ustalenia stanu liczbowego i wartości majątku firmy. W inwentaryzacji nie może zabraknąć szczegółowego raportu dotyczącego składników majątkowych oraz źródeł ich pochodzenia. Dowiedz się, jak ją przeprowadzić w sklepie online!

Dokładna definicja inwentaryzacji

Znasz już podstawową definicję inwentaryzacji. Chcielibyśmy jednak nieco ją rozwinąć. Proces ten opiera się na porównaniu ewidencji księgowej ze stanem faktycznym, co umożliwia pełną kontrolę nad aktywami firmowymi. Ma na celu określenie statusu wszystkich składników majątku przedsiębiorstwa, w tym rzeczy i środków finansowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie poznać sytuację majątkową. Zdarzają się bowiem sytuacje generujące rozbieżności między ewidencją księgową a rzeczywistością – są to głównie błędy ludzkie czy świadome nadużycia oraz czynniki niezależne od nas, takie jak upłynięcie terminu ważności produktów bądź zniszczenie ich.

Jak przeprowadzić inwentaryzację?

Inwentaryzacja polega na przygotowaniu pełnej listy towarów znajdujących się na stanie. W raporcie uwzględniamy produkty, które nie zostały sprzedane do 31 grudnia poprzedniego roku i przeszły na rok kolejny. Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami prawa podatkowego nie można rozpocząć sprzedaży w nowym roku, jeżeli inwentaryzacja nie została jeszcze przeprowadzona. Właściciel sklepu internetowego powinien policzyć towar znajdujący się w magazynie, wskazać jego wartość, a następnie porównać go z dokumentami księgowymi (głównie chodzi tutaj o faktury). W efekcie powstaje specjalny raport, który musi być spisany na specjalnym arkuszu do remanentu (dostępnym w Internecie).


Zobacz też: Zmiany prawne w e-commerce. Czy jesteś gotowy na nowe dyrektywy? - wywiad z Pauliną Jachną, Partnerem zarządzającym w Kancelarii DKLAW


Spis z natury

Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów oraz rozchodów są zobowiązani do sporządzenia i wpisania do tej ewidencji remanentu – spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów w kilku przypadkach: na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, w razie zmiany wspólnika czy zmiany proporcji udziałów wspólników oraz w razie likwidacji działalności.

Dalsze działania

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji właściciele sklepów internetowych mają 14 dni na dokonanie wyceny towarów. Szczegóły dotyczące określania wartości produktów zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na sam koniec wszystkie wartości remanentu powinno się zsumować i pomniejszyć o wartość towarów i materiałów, które nie zostały opłacone. Wartość inwentaryzacji zajmuje ostatnią pozycję w Księdze Przychodów i Rozchodów i pierwszą pozycję w KPiR na kolejny rok rozrachunkowy. Spis z natury przechowujemy wraz z innymi dokumentami przez pięć lat.

Praktyczne wskazówki

Liczenie towaru można przeprowadzić samodzielnie, zatrudnić zewnętrzną firmę lub zlecić to pracownikom. Wszystko zależy od tego, czy produktów jest bardzo dużo. Nie istnieje jeden, uniwersalny sposób na inwentaryzację. Niektórzy decydują się na liczenie ręczne, inni – na wykorzystanie specjalistycznych korektorów danych (skanerów), które zdecydowanie przyspieszają i ułatwiają cały proces. Każdy przedsiębiorca powinien jednak znaleźć własne, indywidualnie dopasowane rozwiązania. W samym raporcie nie może zabraknąć następujących elementów: daty sporządzenia spisu, nazwy firmy lub imienia i nazwiska właściciela, numerów pozycji, nazw towarów lub innych elementów objętych spisem, liczby towarów i materiałów wyliczonej w czasie spisu, ceny jednostkowej zakupu, jednostki miary oraz sumarycznej wartości towarów.

Polecamy