Dzisiaj mamy: Sobota, 13 Kwiecień 2024

Wyniki Grupy CCC za czwarty kwartał 2022. E-commerce wciąż przynosi duże zyski

2023.02.08

Grupa CCC podzieliła się wynikami finansowymi za czwarty kwartał 2022 roku (okres od listopada 2022 do stycznia 2023) – odnotowano 19-procentowy wzrost przychodów (do 2,4 mld zł) przy wymagającej zeszłorocznej bazie (+45%). Udział sprzedaży online w sprzedaży ogólnej CCC wyniósł 56%.

Wzrosty w segmencie CCC

W czwartym kwartale 2022 roku wskaźnik kosztów Grupy poprawił się o 4,5 punktów procentowych rdr., z kolei dynamika kosztów była o ponad połowę niższa od tempa wzrostu przychodów. Przychody w segmencie CCC wzrosły o 21% (do 1 mld zł) w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Za sukces odpowiada przede wszystkim model omnichannel, w tym aplikacja mobilna (pobrana przez ponad 10 mln osób). Przychody omnichannel/mkw. zwiększyły się o 26% rdr. Coraz większy udział w przychodach segmentu CCC zyskuje ccc.eu.

EBITDA i HalfPrice

W omawianym okresie szyld CCC obniżył koszty sprzedaży i administracji o 3% rdr. (w ramach zaplanowanej redukcji kosztów). Grupa utrzymuje rentowność operacyjną na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu w roku poprzednim. EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe osiągnęła poziom 46 mln zł (w 2021 roku było to 12 mln zł). Z kolei przychody HalfPrice zwiększyły się aż o 145% (do 285 mln zł) – przy wzroście powierzchni handlowej o 94% rdr. W czwartym kwartale HalfPrice utrzymał wysoką rentowność EBITDA – na poziomie 12,6 %.

CCC
Polecamy