Dzisiaj mamy: Środa, 22 Maj 2024

Wyniki badania Mindshare Polska na temat inkluzywności i różnorodności

2022.12.15

Badanie przeprowadzone przez agencję Mindshare Polska we wrześniu 2022 roku pokazuje, że dla Polaków coraz ważniejsze staje się pokazywanie w mediach i kulturze różnorodności oraz inkluzywności. Tak twierdzi 59% respondentów. Z kolei co trzeci badany przyznaje, że promowanie takich postaw w działaniach marketingowych pozytywnie wpływa na jego postrzeganie marki.

Gdzie można zobaczyć nawiązania do inkluzywności?

Czym właściwie jest inkluzywność w marketingu? Pojęcie to obejmuje uwzględnianie perspektywy osób należących do mniejszości, czyli osób o odmiennym kolorze skóry, wyglądzie, wieku, wyznaniu czy odmiennej orientacji seksualnej. Na przestrzeni ostatnich kilku lat coraz więcej marek zaczęło nawiązywać w swoich kampaniach do tematyki równości, jednak w ciągu ostatniego roku jedynie 23% Polaków spotkało się z takimi działaniami. Najczęściej spotykali się z nimi w Internecie – na portalach informacyjnych (45%) i w mediach społecznościowych (41%), w telewizji w programach informacyjnych lub publicystycznych (39%) oraz w filmie lub serialu (27%).

Co jest dla nas najważniejsze?

Jedynie 15% respondentów spotkało się z promowaniem inkluzywności i różnorodności w reklamach. 32% przyznaje, że takie działania budują w ich oczach pozytywny wizerunek marki. 26% deklaruje, że podczas zakupów chętniej rozważa firmy zaangażowanie w upowszechnianie równego traktowania. Dla ok. 40% badanych istotne jest, aby marki mówiły o osobach z niepełnosprawnościami czy chorobami wpływającymi na ich wygląd, a także by propagowały ideę równości (bez względu na wiek, płeć, kolor skóry czy wagę). Co trzeci Polak za ważne uważa eksponowanie w przekazach medialnych mniejszości narodowych i etnicznych oraz osób nieheteroseksualnych.

Polecamy