Dzisiaj mamy: Środa, 22 Maj 2024

Content marketing a prawa autorskie – podstawy zasad rządzących treściami w sieci

2021.08.31

Bardzo istotną kwestią w content marketingu jest przeniesienie praw autorskich. Większość osób o tym słyszało, ale nie wszyscy orientują się, o co dokładnie chodzi. Może to sprawiać pewien problem właścicielom i pracownikom agencji reklamowych. Warto zdobyć dodatkowe informacje. Jakie?

Podstawy działania branży

Kiedy agencja podpisuje z klientem umowę, która obejmuje tworzenie treści, najczęściej umawia się na przeniesienie praw autorskich na tego klienta. Będzie to częściowe lub całkowite przeniesienie praw autorskich majątkowych, ewentualnie zobowiązanie do niewykonywania autorskich praw osobistych. Pytanie tylko, czy agencja reklamowa rzeczywiście posiada prawa, które chce przenieść? Ten problem nie dotyczy jednoosobowych działalności, a pracodawców, współdziałających z innymi – pracownikami, zleceniobiorcami czy podwykonawcami.

Umowy pracownicze

Jeżeli chodzi o pracowników, istnieje następujący przepis: „Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron”. Nie jest on jednak wystarczająco precyzyjny – pytanie brzmi, jakie to dokładnie granice. Warto sporządzić umowę o przeniesieniu praw autorskich, w której wskazany zostanie zakres przeniesienia praw i kwestia wykonywania autorskich praw osobistych do utworów.

Kilka innych wskazówek

Z kolei w przypadku zleceniobiorców, trzeba zadbać o przeniesienie praw całkowicie na własną rękę, ponieważ powyższy przepis nie dotyczy umów o dzieło czy umów-zleceń. Pamiętaj o formie pisemnej, inaczej umowa będzie nieważna! Ważne zagadnienie stanowią również zdjęcia stockowe. Wszystko dlatego, że wykorzystuje się je na podstawie licencji, nie praw autorskich, o czym należy wspomnieć w umowie z klientem. Być może da się udzielić dalszej licencji, wymaga to jednak sprawdzenia. Rób to przy każdym nowym projekcie.

Polecamy