Dzisiaj mamy: Wtorek, 21 Maj 2024

Czym jest Izba Gospodarki Elektronicznej?

2023.08.17

Izba Gospodarki Elektronicznej (e-Izba) łączy przedsiębiorców działających w handlu elektronicznym i dba o ich interesy. Zrzesza również firmy finansowe, technologiczne, agencje digital, kancelarie prawne i wszystkie pozostałe podmioty wspomagające e-commerce. Powstała w celu reprezentowania interesów firm związanych z e-commerce i promowania rozwoju gospodarki cyfrowej w Polsce i za granicą. Organizacja założona w 2013 roku reprezentuje interesy małych, średnich oraz dużych przedsiębiorców.

W jakich obszarach działa e-Izba?

Działalność Izby Gospodarki Elektronicznej koncentruje się na kilku głównych obszarach.

Legislacja

Po pierwsze, skupia się na procesach legislacyjnych organizujących życie gospodarcze kraju. Zajmuje się reprezentowaniem i wspieraniem interesów gospodarczych firm związanych z rynkiem e-commerce – głównie w kontaktach z władzami państwowymi, organami regulacyjnymi oraz organizacjami międzynarodowymi. Celem jest zapewnienie, by nowe regulacje i przepisy uwzględniały specyfikę handlu elektronicznego oraz wspierały rozwój tego sektora. Jako członek E-commerce Europe – organizacji reprezentującej interesy europejskiego e-commerce w Komisji Europejskiej – e-Izba wywiera pośredni wpływ na działania legislacyjne na poziomie KE. Jest również inicjatorem działań legislacyjnych na rzecz tworzenia korzystnego otoczenia regulacyjnego dla e-handlu.

Edukacja i networking

Kolejnym obszarem aktywności Izby Gospodarki Elektronicznej jest działalność edukacyjna. W ramach „Szkoły Gospodarki Cyfrowej” organizuje seminaria, konferencje, warsztaty i szkolenia, które mają na celu edukowanie przedsiębiorców i konsumentów na temat nowych trendów, technologii oraz przepisów związanych z handlem elektronicznym. Działa również jako źródło informacji i wiedzy na temat e-commerce – zarówno dla młodszych, jak i starszych odbiorców. Oprócz tego, e-Izba umożliwia przedsiębiorcom nawiązywanie kontaktów biznesowych, wymianę doświadczeń oraz współpracę w ramach branży e-commerce. Często organizuje spotkania networkingowe, które pomagają w budowaniu relacji między firmami.


Zobacz też: Jak wyglądała ostatnia „Dekada polskiego e-commerce”? Sprawdźcie w najnowszym raporcie e-Izby


Wsparcie i konkursy

Celem e-Izby jest oddolne i strategiczne, systemowe podnoszenie jakości polskiego handlu elektronicznego i zaufania do rynku. Stanowiło to jeden z fundamentalnych założeń przy powstawaniu organizacji i pozostaje aktualne do dziś. Chodzi o prezentowanie szerokiemu gronu odbiorców tych podmiotów, które skalą, profilem i osiągnięciami świadczą o najwyższym, światowym poziomie polskiego e-commerce. Izba Gospodarki Elektronicznej promuje innowacje technologiczne, etyczne podejście do biznesu, ekologiczne standardy i każde nowoczesne podejście w obszarze handlu elektronicznego. Wspiera rozwój nowych rozwiązań, które mogą przyczynić się do wzrostu efektywności i konkurencyjności firm. Jako e-Izba działa również na rzecz ustalania standardów jakości i etyki w handlu elektronicznym, wspierając podejście oparte na zaufaniu i odpowiedzialności wobec klientów. Warto wiedzieć, że Izba Gospodarki Elektronicznej organizuje także konkursy: e-Commerce Polska Awards, Dyrektor e-Commerce Roku, Performance Marketing Diamonds EU oraz Digital Quality Mark.

Jak zostać członkiem e-Izby?

Do Izby Gospodarki Elektronicznej mogą dołączyć firmy z następujących kategorii: sprzedawcy detaliczni (B2C), platformy e-commerce (B2C, C2C, B2B), płatności on-line, usługi oraz rozwiązania IT dla e-commerce, e-usługi, treści cyfrowe, logistyka i dystrybucja. Aby zostać członkiem e-Izby, powinniśmy zacząć od sprawdzenia Statutu, następnie zapoznać się z warunkami finansowymi i wypełnić deklarację członkowską. Szczegółowe informacje można pozyskać na www.eizba.pl

Polecamy