Dzisiaj mamy: Środa, 22 Maj 2024

14-dniowy termin na odpowiedź reklamacyjną – najważniejsze informacje

2021.08.20

Sprzedawcy muszą ustosunkować się do reklamacji złożonej na podstawie rękojmi w ciągu 14 dni    kalendarzowych. A może chodzi jedynie o dni robocze? Wątpliwości wielu osób pokazują, że nie jest to do końca jasne. Dlatego dzisiaj pokazujemy, jak prawidłowo obliczyć termin na odpowiedź reklamacyjną.

Dni kalendarzowe czy dni robocze?

Z podstawowych reguł wykładni prawa wynika, że należy brać pod uwagę 14 dni kalendarzowych. Po pierwsze, jeżeli ustawodawca nie nada zwrotom użytym w tekście swoistego znaczenia, innego niż w języku potocznym, powszechnie przyjmuje się to znaczenie, które dane słowo posiada w języku potocznym. W tym konkretnym przypadku, ustawodawca musiałby wykazać, że dzień to dzień roboczy i zdefiniować, czym jest dzień roboczy. Druga zasada zawarta jest art. 110 Kodeksu Cywilnego. Według niej, jeżeli ustawa, orzeczenie sądu lub decyzja innego organu państwowego albo czynność prawna oznacza termin, nie określając sposobu jego obliczania, stosuje się przepisy poniższe. Zgodnie z art. 111. § 1. KC termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Oprócz tego, na podstawie Wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 lipca 2013 r., sygn. akt VI ACa 2/13 postanowienie umowne określające czas rozpatrzenia reklamacji na 14 dni roboczych jest sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Kiedy reklamujący powinien otrzymać odpowiedź?

Artykuł 561[5] KC mówi: Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Nie do końca wiadomo, od którego dnia liczyć ten termin. Chodzi o dzień, w którym sprzedawca otrzyma reklamację, czy dzień następny? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie precyzuje jasno tej kwestii. Z Vademecum Konsumenta wiadomo jednak, że obowiązują w tym przypadku ogólne zasady liczenia terminów. Należy również pamiętać, iż ustawodawca nie uznaje soboty za dzień ustawowo wolny od pracy!

Polecamy