Dzisiaj mamy: Środa, 24 Lipiec 2024

Tatuum – sukcesy finansowe i zmiana w spółkę akcyjną

2024.05.21

Spółka KAN – właściciel sieci sklepów odzieżowych Tatuum – może pochwalić się dobrymi wynikami finansowymi. W 2023 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły ponad 290,7 mln zł, a zysk netto to ok. 23,4 mln zł. KAN udało się zamienić straty w osiągniecia, a teraz snuje ambitne plany ekspansji zagranicznej.

Wyniki w 2023 roku

Wskaźnik EBITDA za 2023 rok to 25.993.231,75 zł a rentowność operacyjna wyniosła 7,5%. Firma na koniec roku zatrudniała 520 osób. Dla porównania, w 2022 przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 245.464.976,03 zł, a rachunek wykazał stratę netto w wysokości 6.877.581,22 zł. W 2023 spółka KAN zwiększyła przychody ze sprzedaży o około 46 mln zł (ok. 19%), rozwijając działalność online, poprawiając zatowarowanie sklepów oraz lepiej zarządzając dostępnym towarem, a także kontynuując działania reorganizacyjne i proefektywnościowe w spółce.

Spółka akcyjna

Firma podała, że w styczniu br. podpisała aneks do Warunków Emisji Obligacji serii C objętych przez Noble Fund Private DEBT Fundusz Inwestycyjny oraz aneksy do umów kredytowych z SANTANDER BANK POLSKA S.A., zmieniające wartości weryfikowanych kowenantów finansowych, których to weryfikacja rozpoczyna się od 12.2023. KAN oczekuje na zarejestrowanie w KRS informacji o przekształceniu w spółkę akcyjną na podstawie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Wspólników w dniu 19.12.2023.

Polecamy