Dzisiaj mamy: Niedziela, 14 Kwiecień 2024

Styczeń 2023. GUS: Nastroje konsumentów ulegają poprawie

2023.01.24

W styczniu 2023 odnotowano poprawę obecnych i przyszłych nastrojów konsumenckich – w porównaniu do grudnia 2022. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), który opisuje syntetycznie obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł -38,1a. Możemy więc mówić o wzroście o 3,8 punktów procentowych.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej

Zarejestrowano wzrost wartości wszystkich składowych BWUK. Największej poprawie uległy oceny obecnej (+5,1 p.p.) i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (4,2 p.p.). Na kolejnych miejscach znalazły się: ocena przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (4,1 p.p.), ocena obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (3,3 p.p.) oraz ocena obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (2,3 p.p.). W zestawieniu ze styczniem 2022 roku obecna wartość BWUK jest niższa o 8,9 p.p.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), opisujący syntetycznie oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, zwiększył się o 3,1 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca, osiągając poziom -27,6a. Na ten wzrost wpłynęły przede wszystkim oceny: przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (+ 5,1 p.p.), przyszłego poziomu bezrobocia (4,5 p.p.), przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (+4,1 p.p.). Dla oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy odnotowano spadek o 1,4 p.p. W zestawieniu ze styczniem 2022 roku obecna wartość WWUK jest niższa o 4,1 p.p.


Zobacz też: Sprzedaż detaliczna w listopadzie 2022 roku – dane GUS


Sytuacja na terytorium Ukrainy

Dla 26,5% respondentów obecna sytuacja na terytorium Ukrainy stanowi duże zagrożenie dla suwerenności i niepodległości Polski. W styczniu 2023 roku zarejestrowano spadek o 3,7 p.p. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. 46,5% badanych określiło wpływ obecnej sytuacji na terytorium Ukrainy na odpowiedzi dotyczące koniunktury konsumenckiej jako umiarkowany, 20,1% –jako znaczny. Dla 33,4% obecna sytuacja nie mała żadnego wpływu na odpowiedzi.

Obawy pracujących

Oprócz tego, 2,7% respondentów z grupy osób pracujących (60,8% ankietowanych) odczuwa zdecydowaną obawę utraty pracy lub zaprzestania prowadzenia własnej działalności. 8,7% odpowiedziało: „możliwe”, a 27,8% – „raczej nie”. Odsetek osób pracujących, które nie mają obaw, wyniósł 55,6%. Niewielka liczba respondentów pracujących (5,2%) nie miała zdania. Z kolei dla 31,4% osób obecna sytuacja na terytorium Ukrainy stanowi duże zagrożenie dla gospodarki w Polsce. Dla 45,2% to zagrożenie jest przeciętne, dla 18,9% – małe, a dla 4,5% – żadne.

Sytuacja finansowa i niepodległość Polski

9,9% badanych twierdzi, że obecna sytuacja na terytorium Ukrainy stanowi duże zagrożenie dla ich osobistej sytuacji finansowej. 33,6% uważa to zagrożenie za przeciętne, 35,1% – za małe, a 21,4% – za zerowe. Dla 26,5% respondentów obecna sytuacja na terytorium Ukrainy stanowi duże zagrożenie dla suwerenności i niepodległości Polski. Dla 40,1% ankietowanych jest to zagrożenie przeciętne, dla 25,2% – małe, a dla 8,2% – żadne.

GUS
Polecamy