Dzisiaj mamy: Wtorek, 23 Kwiecień 2024

Esotiq & Henderson – spadki sprzedaży w lutym 2024

2024.03.12

Grupa Kapitałowa Esotiq & Henderson odnotowała spadki sprzedaży w lutym 2024 – skonsolidowane przychody za ten miesiąc wyniosły ok. 18,7 mln zł i były niższe o 13% od przychodów uzyskanych w lutym ubiegłego roku.

Sprzedaż internetowa

Przychody Esotiq & Henderson ze sprzedaży internetowej w lutym 2024 roku wyniosły ok. 4,1 mln zł i były niższe o mniej więcej 15% rdr. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły ponad 10 mln zł i były wyższe o 11% niż w porównywalnym okresie 2023 roku. Szacunkowa marża brutto Esotiq & Henderson wyniosła ponad 66% i była wyższa o ponad 4 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w lutym roku poprzedniego.

Marża ze sprzedaży

W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-luty 2024 wyniosła ok. 65% i według szacunków była wyższa o około 2 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w odpowiednim okresie roku ubiegłego. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie dwóch pierwszych miesięcy 2024 r. wyniosły ok. 42,2 mln zł i były wyższe o ok. 3% niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

Polecamy