Dzisiaj mamy: Środa, 22 Maj 2024

EcomersyBasic #31: Czym jest marketing mix?

2022.06.03

Marketing mix to inaczej kompozycja marketingowa lub – w bardziej dosłownym tłumaczeniu – mieszanka marketingowa. Obejmuje zespół elementów, za pomocą których można oddziaływać na rynek. Najbardziej popularną koncepcją jest tzw. „4p”, czyli product (produkt), price (cena), place (miejsce) oraz promotion (promocja). Wszystkie te składniki są ze sobą ściśle powiązane.

Pierwszy element – produkt

Na działania marketingowe każdej firmy składa się mnóstwo czynników. Wykorzystywane są różne metody, narzędzia czy procesy, aby zbudować świadomość marki, pozyskać nowych klientów i zwiększyć zyski. Wspólnie tworzą one spójny system. O tym właśnie jest marketing mix. Warto przyjrzeć się wcześniej wspomnianej koncepcji „4p”, która cieszy się największym rozgłosem. Jej pierwszy element, product (produkt), dotyczy fizycznych towarów oraz usług. Mówimy tutaj o nazwie, jakości, asortymencie czy opakowaniach, a także o działaniach wspierających, takich jak gwarancja czy pomoc techniczna. Produkt skupia się na zaspokojeniu docelowych potrzeb klientów. Ważny jest też jego cykl życia (wejście na rynek, rozwój, dojrzałość i spadek).

Cena i miejsce

Price (cena) obejmuje takie kwestie, jak polityka cenowa, warunki płatności, rabaty czy kształtowanie kosztów, jakie musi ponieść konsument. Jej wysokość zależy od dystrybucji, produkcji oraz promocji. Ustalanie ceny odbywa się na wielu poziomach. Z kolei place (miejsce) wiąże się z kanałami dystrybucji (za ich pośrednictwem produkty trafiają do odbiorców), lokalizacją punktów handlowych i usługowych oraz rozwiązaniami logistycznymi. Szczegółowa analiza bierze pod uwagę nie tylko rozmieszczenie sklepów, ale też ułożenie towarów na półkach. W branży e-commerce należy omówić też takie czynniki, jak rodzaj i czas dostawy czy opcje płatności.


Zobacz też: Ecomersy Basic #26: Analiza biznesowa w e-commerce. Dlaczego warto?


Promocja

Promotion (promocja) to nic innego, jak działania mające na celu rozpowszechnienie produktu i poznanie go przez jak największą liczbę osób. Można powiedzieć, że jest ona formą komunikacji z rynkiem. Promocja w mix marketingu dotyka promocji osobistej, promocji dodatkowej, reklamy i public relations. Ten element służy kształtowaniu popytu oraz wpływaniu na skłonności konsumentów do zakupów. Kompozycja marketingowa pomaga w tworzeniu kompleksowych kampanii reklamowych, a przy tym wpływa na otoczenie rynkowe. Tę koncepcję wykorzystują największe światowe marki, takie jak Apple czy Ikea.

Rozszerzona koncepcja „4p” oraz formuła „4c”

Istnieje również rozwinięta koncepcja „4p”, która rozszerza tę teorię o kolejne elementy: people (ludzie) – pracownicy, klienci, nabywcy, process (proces) – cały przebieg świadczenia usługi klientowi, physical evidence (świadectwo materialne) – czynniki związane z wizerunkiem firmy, takie jak logo, strona internetowa czy wystrój oraz pleasure (przyjemność) – dodatkowe czynniki, które mają dostarczać konsumentom rozrywki. Z kolei formuła „4c” opiera się na: customer value (wartość dla klienta, w „4p” jest to produkt), cost (koszt, w „4p” jest to cena), convenience (wygoda nabycia, w „4p” jest to dystrubucja) oraz communication (komunikacja z rynkiem, w „4p” jest to promocja

Polecamy