Dzisiaj mamy: Środa, 22 Maj 2024

AIQLabs z karą od UOKiK. Fintech odwołuje się od decyzji

2022.07.27

UOKiK nałożył karę finansową na spółkę AIQLabs, która oferuje m.in. usługę płatności odroczonych. Powodem miały być zbyt wysokie koszty związane z udzielaniem przez nią pożyczek. Teraz przedsiębiorstwo być może będzie musi zapłacić ok. 1,5 mln zł.

Powody kary

Zgodnie z dokumentem wydanym przez urząd antymonopolowy, w 2020 roku firma miała pobierać od swoich klientów odsetki oraz pozaodsetkowe koszty przekraczające maksymalne limity ustalone w prawie. Swoje pożyczki oferowała poprzez takie serwisy, jak supergrosz.pl czy kupujteraz.pl. Później fintech zaniechał niedozwolonych praktyk.

Jakie koszty musi pokryć UOKiK?

Fintech AIQLabs został zobowiązany przez UOKiK, by zamieścić na swojej stronie internetowej informację o wyniku postępowania przeprowadzonego przez urząd antymonopolowy. Oprócz tego, będzie musiał zwrócić konsumentom wszystkie nadpłacone odsetki oraz prowizje. AIQLabs zapłaci również 1,5 mln zł grzywny i pokryje koszty postępowania UOKiK. Spółka zamierza jednak złożyć odwołanie od decyzji.


Aktualizacja. Po publikacji artykułu otrzymaliśmy oświadczenie w tej sprawie od AIQLabs:

Decyzja dotyczy dwóch praktyk Spółki, które – zdaniem UOKiK – nie były prawidłowe, a mianowicie:

1. Zawyżenia odsetek w umowach pożyczki.
Zakwestionowana przez UOKiK praktyka dotyczy opóźnienia w implementacji obniżonych odsetek do umów pożyczek zawieranych przez Spółkę. Było to wynikiem kilkukrotnych, niezapowiedzianych obniżek stopy referencyjnej NBP, które w 2020 roku zostały wprowadzone ze skutkiem natychmiastowym. Przed wszczęciem postępowania przez UOKiK i bez żadnej ingerencji ze strony organu, Spółka wdrożyła do stosowania niższe odsetki. Dotychczasowym klientom przeliczono należne odsetki, zwracając nadpłacone środki (są to kwoty rzędu od kilkudziesięciu groszy do kilku złotych dla klienta). W wyniku powyższego, klienci nie ponieśli szkody, co oznacza między innymi, że sprawa ta nie ma wpływu na portfele Spółki.

2. Zawyżenia pozaodsetkowych kosztów umów pożyczki.
Spółka w okresie 31.03.2020-30.06.2021 (tzw. okres covidowy) obliczała w/w koszty według wzorów przewidzianych w art. 8d tzw. ustawy covid i art. 36a ustawy o kredycie konsumenckim (ten drugi stosowano na zasadzie art. 31zc ustawy covid). Stosowany przez Spółkę wzór służący do obliczana pozaodsetkowych kosztów kredytu stanowi w 100% kompilację obu powołanych wyżej przepisów. Jest ona zgodna z przepisami i ich rozumieniem zaprezentowanym przez doradców Spółki. Co warto odnotować – metodyka Spółki jest zbieżna z intencją ustawodawcy wyrażoną w uzasadnieniu do projektu ustawy covid, a zwłaszcza w Ocenie Skutków Regulacji.

Decyzja nie jest prawomocna. Obecnie Spółka opracowuje od decyzji odwołanie, które złoży do sądu. Decyzja nie ma wpływu na obecne portfele Spółki, odnosi się wyłącznie do niej i nie ma wpływu na jej partnerów.
Polecamy