Dzisiaj mamy: Czwartek, 30 Maj 2024

Czy umowy o dzieło z influencerami zostaną oskładkowane?

2021.11.19

Niedawno influencerami interesował się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, teraz ich działalności przyjrzy się również ZUS. Chodzi przede wszystkim o ich współpracę z różnymi firmami.

Przesłanki do oskładkowania

Wiele wskazuje na to, że ZUS planuje oskładkować umowy o dzieło, które influencerzy zawierają z przedsiębiorcami. Teoretycznie twórcy nie są zobowiązani do wykonywania pracy w konkretny sposób, w konkretnym miejscu czy czasie. Jednak często publikują materiały właśnie w określonych momentach, a oprócz tego, ich umowy rzadko są jednorazowe. To może stanowić przesłankę do oskładkowania umów przez ZUS.

Zadania ZUS-u

Jednym z głównych zadań ZUS-u jest kontrola, czy płatnik dokonał zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych w prawidłowy sposób, a także czy prawidłowo obliczył składki. Sprawdzane będzie, czy przedsiębiorca nie powinien zawrzeć umowy zlecenie czy nawet umowy o pracę z influencerem. Można się spodziewać, że kontrola zwiększy się również w innych podmiotach zawierających dużo umów o dzieło.

Polecamy